Cho thuê xe

Thuê xe du lịch 7 chỗ tại Đà Nẵng

Thuê xe du lịch 7 chỗ tại Đà Nẵng

Thương hiệu: Toyota

Giá thuê: 600.000 vnđ

Thuê xe du lịch 16 chỗ tại Đà Nẵng

Thuê xe du lịch 16 chỗ tại Đà Nẵng

Thương hiệu: Ford

Giá thuê: 800.000 vnđ

Thuê xe du lịch 29 chỗ tại Đà Nẵng

Thuê xe du lịch 29 chỗ tại Đà Nẵng

Thương hiệu: Hyundai

Giá thuê: 1.200.000 vnđ

Thuê xe du lịch 35 chỗ tại Đà Nẵng

Thuê xe du lịch 35 chỗ tại Đà Nẵng

Thương hiệu: Hyundai

Giá thuê: 1.500.000 vnđ

Thuê xe du lịch 45 chỗ Univer tại Đà Nẵng

Thuê xe du lịch 45 chỗ Univer tại Đà Nẵng

Thương hiệu: Hyundai

Giá thuê: 2.000.000 vnđ